NĖRA SUNKIŲ DARBŲ, KAI MES KARTU!

Apie mus:

 Asociacija „Šakynos Bendruomenė” – visuomeninė organizacija – savanorystės pagrindu vienijanti Šakynos ir aplinkinių kaimų gyventojus projektinei, kultūrinei ir socialinei veiklai. 

 

NARIAI

ĮVYKDYTŲ PROJEKTŲ

Metų patirtis

MŪSŲ TIKSLAI:

SUBURTI 
Šakynos ir aplinkiniuose kaimuose gyvenančius, dirbančius ar kitaip su šia vietove susijusius asmenis bendruomenės problemoms spręsti;


PLĖTOTI
ir palaikyti ryšius su kitomis bendruomenėmis Lietuvoje bei užsienyje;


SKATINTI
bendruomenės narių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą ir sugebėjimą
atstovauti bendruomenės interesus;


RŪPINTIS 
kaimo plėtra ir infrastruktūros gerinimu, mokyti bendruomenės narius prisiderinti prie ES vykdomos struktūrinės politikos;


ATSTOVAUTI
ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose bendruomenės interesus,
konstruktyviai bendradarbiauti su Šiaulių rajono savivaldybe sprendžiant šios bendruomenės problemas;TEIKTI

įvairiapusę informaciją ir pagalbą bendruomenės nariams;


PADĖTI
bendruomenės nariams realizuoti darbinį potencialą bei padėti pasijusti pilnaverčiais
visuomenės nariais.

Naujienos

 

Norite tapti nariu? Turite pasiūlymų? Parašykite mums!

PRISIJUNK PRIE MŪSŲ!